ประชุมวิชาการ

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

Submitted by ji_s on Fri, 01/11/2019 - 23:15

สถานที่

โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบงานประชุม

  1. การประชุมวิชาการวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The Eighth Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 8th ACTEP)
  2. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
  3. การประกวดและนำเสนองานวิจัยของบุคลากรกลุ่มต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ AMTCEP2019